Wzory i formy


Większość elementów odlewana jest na podstawie wzorów dostarczonych przez klienta lub opracowanych przez nas na zamówienie. Wzór jest własnością klienta. Istnieje możliwość zastrzeżenia wzoru. W takim przypadku nie będzie on sprzedawany ani eksponowany.

W przypadku zamówienia niewielkiej ilości detali lub zlecenia przygotowania formy próbnej, koszty przygotowania formy ponosi klient. Przy większych zamówieniach koszty przygotowania form ponosi Trust, na podstawie indywidualnych ustaleń. Koszt przygotowania formy silikonowej wynosi od 150 do 300 PLN. Zarówno wzory jak i formy są przechowywane przez ppu Trust. Sposób przygotowania formy jest ścisłą tajemnicą i dlatego nie ma możliwości ich odkupienia ani udostępnienia klientom.